Thi công xây dựng chân đế trụ Tua-bin điện gió dự án Nhà máy điện gió Bạc Liêu

Thi công xây dựng chân đế trụ Tua-bin điện gió dự án Nhà máy điện gió Bạc Liêu